Gra symulacyjna MARGA

MARGA jest pierwszą w niemieckim obszarze językowym grą symulacyjną i do dzis jedną z najbardziej znanych na tutejszym rynku. Gra jest wykorzystywana w firmach krajowych i miedzynarodowych oraz w szkołach wyższych jako instrument treningu menadżerskiego. Jej potencjalni uczestnicy to zarówno poczatkujący w zawodzie praktykanci po studiach  poprzez specjalistów wszystkich szczebli aż do doświadczonych menadżerow.

Uczestnicy gry symulacyjnej, pracując w kilkuosobowym zespole, konkurują z trzema pozostalymi zespołami w ramach swojej grupy, obejmując zarząd wirtualnego koncernu podejmują decyzje we wszystkich dziedzinach, które skladają się na zarządzanie przedsiębiorstwem – od marketingu poprzez produkcję do finansów. Ich zadaniem jest wypracować strategię, która zapewni sukces rynkowy ich firmie.

Prowadzący gre doświadczeni trenerzy, opracowują każdorazowo nowy scenariusz symulacji, dostosowany do poziomu wiedzy i doświadczenia uczestnikow, starając sie przy tym inspirować aktualnymi wydarzeniami w gospodarce i polityce międzynarodowej. 

MARGA istnieje w trzech podstawowych wersjach: MARGA Industry jest modelem typowego przedsiębiorstwa produkcyjnego ze wszystkimi typowymi zakresami jego działalnosci; MARGA Service odwzorowuje przedsiębiorstwo uslugowe z punktami ciężkosci: marketing i polityka personalna; MARGA Strategy abstrahuje od konkretnych operatywnych działan w mikroskali przedsiebiorstwa, koncentrując się na podejmowaniu decyzji strategicznych w skali koncernu.

Gra symulacyjna MARGA stoi do dyspozycji klienta w czterech podstawowych wariantach:

MARGA Wersja online: uczestnicy prowadzą grę w swoim miejscu pracy lub w domu;

MARGA Kompakt: 3 Trzydniowe seminarium w formie kompakt;

MARGA Blended Learning: polączenie fazy online z fazą obecności na seminarium;

MARGA Inhouse: model skrojony indywidualnie na potrzeby konkretnego klienta

W zależnosci od preferencji klienta, gra symulacyjna stoi do dyspozycji w języku angielskim lub niemieckim. Symulacja jest przeprowadzana przez naszych wlasnych doświadczonych trenerów, którzy gwarantują fachowość i kompetencje.

Dla dalszych informacji prosimy odwiedzić naszą stronę internetową w języku angielskim lub niemieckim lub nawiązać z nami osobisty kontakt.

Skorzystajcie z naszych doświadczeń!

Back to the overview