Företagssimulering MARGA

MARGA är den första tyska företagssimuleringen och hör än idag till de ledande på marknaden. Företagssimuleringen används på såväl nationella och internationella företag som högskolor inom ramen för ledningsträning över hela världen. Målgrupperna sträcker sig från nybörjare och praktikanter till fack- och ledningspersoner samt befordringskandidater och erfarna chefer. 

Deltagarna i företagssimuleringen driver sitt företag i team med alla funktionsområden. De konkurrerar med andra virtuella företag. Simuleringen utmanar deltagarna i att ta fram en företagsstrategi och omsätta denna i områdena marknadsföring, tillverkning och ekonomi. Den verkliga och aktuella ekonomiska och politiska utvecklingen utgör ramen för en komplex marknadsmiljö.

Deltagarna ansvarar precis som en företagare för att fatta operativa beslut själva och bedöma sina chanser och risker. Med erfarna MARGA-tränare som instruktörer leder detta till att inlärningen blir långsiktig. 

Företagssimuleringens tre olika versioner har följande tyngdpunkter: MARGA Industry (Allmän ledning), MARGA Service (Tjänsteföretagsexempel), MARGA Strategy (Strategisk ledning).

Företagssimuleringen MARGAs format:

MARGA Online strategitävling: Webbaserad, platsoberoende och självstyrd

MARGA Kompakt: 3-dagars simuleringsseminarium

MARGA Blended Learning: Blandning av online- och fysiska faser

MARGA Inhouse: Kundspecifika simuleringslösningar

Företagssimuleringen MARGA erbjuds på språken engelska och tyska. Den höga kvaliteten hos våra seminarier och onlineföretagssimuleringar säkrar vi genom att endast använda egna erfarna tränare.

För ytterligare information, besök vår hemsida på engelska eller tyska eller kontakta oss direkt.

Vi ser fram emot att höra av dig!

Back to the overview